แบนเนอร์
bannerPhuketExpo2028
แบนเนอร์รับสมัคร
img1-01-res
img2-02-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “TE Sport Day” ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “TE Sport Day” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “TE Sport Day” ประจำปี 2565 ขึ้น ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึ…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล บริเวณอ่าวป่าตอง เพื่อทำสถิติ Guinness World Records ในการดำน้ำเก็บขยะในทะเลที่มีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล บริเวณอ่าวป่าตอง เพื่อทำสถิติ Guinness World Records ในการดำน้ำเก็บขยะในทะเลที่มีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.จตุรงค์ คงแก้ว ประธานหลักสูตร ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายบริการและคัดแยกขยะในกิจกรรม…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการค่ายเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (EnviTech Camp) 2565 “Carbon Coin” นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว #2

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการค่ายเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (EnviTech Camp) 2565 “Carbon Coin” นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว #2

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงงาน ภายใต้โครงการค่ายเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (EnviTech Camp) 2565 “Carbon Coin” นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว #2 ณ ห้…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรม Cleaning Month ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)” ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม Cleaning Month ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)” ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรม Cleaning Month ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิทยาการข้อมูลและดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิทยาการข้อมูลและดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ Shibaura Institute of Technology และ Sojo University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นด้านวิทยาการ…
<< อ่านต่อ >>