u2tPoster
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล และคณะผู้วิจัย ได้รับเชิญ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธ…
<< อ่านต่อ >>
ประกาศ สอบสัมภาษณ์บัณฑิตและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

ประกาศ สอบสัมภาษณ์บัณฑิตและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

ประกาศ  การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 896 1595 8198 Passcode…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Phuket Tour ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Phuket Tour ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Phuket Tour ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพอรานาก…
<< อ่านต่อ >>
บรรยากาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่วันแรก ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่วันแรก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2565 โดยทุกกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดข…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ อาค…
<< อ่านต่อ >>
โครงการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำ…
<< อ่านต่อ >>