การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ผ่านระบบ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัญณภัทร ชื่นวงศ์ จากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้บรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็น และเปิดมุมมองการต่อยอดวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีการเรียนรู้ผ่านการอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *