คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรบรรยาย และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *