อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโนยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: ปะการังและหญ้าทะเล”

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2564 ดร.รวี รัตนาคม และ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโนยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: ปะการังและหญ้าทะเล” แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) แต่ละส่วน ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผสมผสานออนไซต์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *