โครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายการทำคู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอนิสา ขนาดผล และนางสาวกมลวรรณ แสงทอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom           

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *