โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคม” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ดร.รวี รัตนาคม และดร.สิริวรรณ รวมแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 62 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *