โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายให้กับผู้เข้าอบรมที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่นได้อย่างถูกวิธี และเพ่ิมเส้นทางในการหารายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลกมลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *