นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นักศึกษาในรายวิชาการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Protected Areas Management) ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาการจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ การจัดที่อยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 64 และโครงการอนุญาตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้เพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาคุณศรายุธ ตันเถียร ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และภัยคุกคามต่ออุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตลอดจนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรา 64 และ 65 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณนายสุรัตน์ สุมาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้การต้อนรับและและจัดคณะทำงานบรรยายเกี่ยวกับจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน และผลการดำเนินงานด้านการประมงชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *