Author: yannawut

มิ.ย.
27
มิ.ย.
27

ประกาศ สอบสัมภาษณ์บัณฑิตและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

ประกาศ  การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
มิ.ย.
24
มิ.ย.
21

บรรยากาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่วันแรก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
มิ.ย.
20
พ.ค.
27
พ.ค.
27
พ.ค.
25
พ.ค.
12
พ.ค.
10