Author: yannawut

พ.ย.
23
พ.ย.
23
พ.ย.
18
พ.ย.
17
พ.ย.
05
ต.ค.
28
ต.ค.
27

โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ต.ค.
19

โครงการพบปะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 5102A คณะเทคโนโลยีแ […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL
ต.ค.
18
ต.ค.
07

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม […]

By yannawut | TE-NEWS
DETAIL