สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Reskill & Upskill) “การใช้งานโปรแกรม AutoCad เบื้องต้น”

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Reskill & Upskill) “การใช้งานโปรแกรม AutoCad เบื้องต้น”

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Reskill & Upskill) “การใช้งานโปรแกรม AutoCad เบื้องต้น”

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Reskill & Upskill) “การใช้งานโปรแกรม AutoCad เบื้องต้น” โดยนายรัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ วิทยากร ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้กับศิษย์เก่าเพื่อนำไปใช้ปรับใช้ในการทำงาน และศิษย์ปัจจุบันเพื่อนเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *