โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

โครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในรายวิชานิเวศวิทยาพืชชายฝั่ง (Coastal plant ecology) เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพืชชายฝั่ง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายเลน ณ บ้านอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งป่าชายเลนธรรมชาติ ถูกรบกวนจากสิ่งก่อสร้างหรือการท่องเที่ยวน้อย ป่าชายเลนบริเวณนี้จึงยังคงลักษณะดั้งเดิมตามธรรมชาติไว้อย่างดี มีการแบ่งเขตของพรรณไม้ตามธรรมชาติ การทัศนศึกษาในสถานที่จริงทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสังคมพืชอย่างแท้จริง ได้รู้จักพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติเพื่อเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *