นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้าและลงภาคสนามสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้าและลงภาคสนามสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้า บ้านแหลมทราย จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริโรจน์  ลิ้มนันทพิสิฐ (ผู้ใหญ่จ๋าย) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งชาวบ้านบ้านแหลมทรายยังมีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ลูกปูม้าภายในเขตหญ้าทะเลของหมู่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม ในรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล โดยมี ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี เป็นอาจารย์ผู้สอน ทำการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวหญ้าทะเล ได้พบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *