ชื่อ-นามสกุล*

  อีเมล์*

  เบอร์โทร

  ข้แความ*

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต​​

  ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
  โทรศัพท์ : 076-276000 ต่อ 6165
  Facebook : https://www.facebook.com/ftepsuphuket