คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินไลด์แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินไลด์แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และภัยพิบัติระดับโลกในรูปแบบ Multivision Multimedia ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยหัวข้อที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต” และหัวข้อ “การใช้มาตรการสีเขียวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 KV พังงา 2 – ภูเก็ต 3 ต้นที่ 116 ในท้องที่บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา” และได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ร่วมด้วยภายในงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *