นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

            เมื่อวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม “Applied AI/IoT Technology for Monozukuri R&D Experience Program” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JST Sakura Science Exchange Program โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) รวมถึงการทดลองเขียนโค้ด และระดมสมองเพื่อคิดเทคโนโลยีที่เป็น AI หรือ IoT เพื่อแก้ปัญหา Sustainable Development Goals

            รวมทั้งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เช่น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Kumamoto Earthquake Museum) ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ภูเขาไฟอะโซะ (Aso Moutain) และสวนซุยเซนจิ (Suizenji Park) โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1.นางสาว ณ กมล งามขำ รหัสนักศึกษา 6430212014     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.นางสาวศศิวิมล ฤทธิวงศ์ รหัสนักศึกษา 6430211016     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.นางสาววรนันท์ ชอบงาม รหัสนักศึกษา 6230612004     นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

4.นางสาวอาทิตยา แซ่หลอ รหัสนักศึกษา 6230613031     นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

5.นางสาวธนพร โกษาธิป รหัสนักศึกษา 6430613006     นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

6.นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ รหัสนักศึกษา 6430613023     นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

7.นายภวัตวงศ์ สุธีระวัฒนกุล รหัสนักศึกษา 6230612003     นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

8.นายธนกร ถนอมวงศ์ รหัสนักศึกษา 6230612013     นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

9.Mr.Nyan Lin Htet รหัสนักศึกษา 6430613034     นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *