นักศึกษา ทส. ชมรม FOTEC เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

นักศึกษา ทส. ชมรม FOTEC เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) โดยมี ดร.วิลาสินี ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน

หมายเหตุ: ขอขอบคุณภาพถ่ายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *