คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีดร.จินดา สวัสดิ์ทวี และอาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม งานดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากการศึกษาวิจัยและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงนำเสนอความต้องการหรือประเด็นอื่น ๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้มีความสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *