ประกาศ 📣📣 การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

👉วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

  • ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

👉วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 896 1595 8198 Passcode: u2t4bcg

  • ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

👉วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 896 1595 8198 Passcode: u2t4bcg

  • ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต