บรรยากาศการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ภายใต้รายวิชา นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology)

บรรยากาศการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ภายใต้รายวิชา นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology)

ในวันที่ 20 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา รายวิชา 988-241 นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology) ได้ลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต โดยมีอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา พร้อมด้วยวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย คุณศิริพร หนักเพชร คุณพีระพัฒน์ ว่องพัฒนากุล และคุณสุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว โดยวิทยากรแต่ละท่านเป็นนักวิจัยที่ทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าพรุ ในโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานวิจัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งภูเก็ตเพื่อการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ การวัดความสูง การเก็บข้อมูลความหลากหลายของแมลง การเก็บข้อมูลปลาและสัตว์ว่ายน้ำ และการเก็บข้อมูลความหลากหลายของสัตว์หน้าดินและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระบบนิเวศป่าพรุ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาจากบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *