การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง Less Plastic Phuket Roadmap และเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครลดขยะทะเล

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง Less Plastic Phuket Roadmap และเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครลดขยะทะเล

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และภาคีเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง Less Plastic Phuket Roadmap และเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครลดขยะทะเล  โดยมีดร.จันทินี บุญชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก Ms.Elena Rabbow (GIZ Key Expert), Mr.Evan Fox (US Embassy Bankok) และ Dr.Brandi Toliver (National Istitute of Standards and Technology) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างกระบวนการในการลดการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งในธุรกิจการส่งอาหารออนไลน์ และขยะในครัวเรือน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ประชาชนและร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *