คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายหาดและป่าพรุชายหาด จังหวัดภูเก็ต และการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายหาดและป่าพรุชายหาด จังหวัดภูเก็ต และการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รายวิชานิเวศวิทยาพืชชายฝั่ง และรายวิชาชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ และดร.จตุรงค์ คงแก้ว จัดโครงการทัศนศึกษาป่าชายหาดและป่าพรุชายหาด จังหวัดภูเก็ต และการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะสังคมของพืชป่าชายหาดและพืชป่าพรุชายหาด และได้รู้จักพืชป่าชายหาดและพืชป่าพรุชายหาดบางชนิด ได้เข้าใจถึงภัยคุกคามต่อป่าพรุ-ป่าชายหาดและป่าชายเลยของจังหวัดภูเก็ตและพังงา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและบทบาท รวมถึงแนวทางของชุมชนในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ป่าชายหาด บ้านท่าฉัตรไชย และป่าพรุชายหาด ณ บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และบ้านท่าดินแดง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *