คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการย้ายปลูกปะการังอ่อน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการย้ายปลูกปะการังอ่อน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ดำมี หัวหน้าโครงการการเพาะเลี้ยงปะการัง อ่อน Sarcophyton sp. เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (The Culture of Soft Coral Sarcophyton sp. for Ecological Rehabilitation and Ecotourism in Patong Bay, Phuket) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักดำน้ำ และอาสาสมัคร ดำเนินการย้ายปลูกปะการังอ่อนทองหยิบหรือปะการังอ่อนสีทอง Sarcophyton sp. จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปยังแนวปะการังธรรมชาติ บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 โคโลนี พร้อมทั้งติดตามการเจริญเติบโตเป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมการย้ายปลูกปะการังอ่อนนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรแนวปะการังธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศและทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นงานศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *