โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร UNESCO-IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Ocean Acidification ที่มีระบบนิเวศปะการังให้กับนักวิชาการ หน่วยงานที่มีอำนาจดูแล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของนักวิจัยไทย ในการตรวจวัด pH และ TA ในน้ำทะเล รวมทั้งประเมินผลกระทบของ OA ที่มีต่อระบบนิเวศปะการัง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน Ocean Acidification ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอมาตรการและกลยุทธ์ในการลดผลกระทบ OA ซึ่งโครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *