อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำ 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.กรรณิการ์ กาญจนชาตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง วัสดุเหลือใช้จากเมนูอาหารยอดฮิต “จั๊กจั่นทะเล” สู่การแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงปลาช่อนทะเล  ในการเสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *