คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำ 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง ดร.จาตุรงค์ คงแก้ว และดร.จินดา สวัสดิ์ทวี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนดังกล่าว เป็นการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *