กิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม รร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม รร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีหัวข้อสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านวิทยาศาตร์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1.กายวิภาคศาสตร์ของกบ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร 

2.การเตรียมเกลือที่ไม่ละลายน้ำด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอน ได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาสินี ศรีพรหม และคุณทัศนีย์ สามารถ เป็นวิทยากร

3. การเตรียมเกลือที่ละลายน้ำด้วยปฏิกิริยากรด-เบส ได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาสินี ศรีพรหม และคุณจินดา รุ่งโรจน์ศรี เป็นวิทยากร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ด้วยการเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *