คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 5304A อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จันทินี บุญชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคุณถาวร ปานขาว บรรณารักษ์ชำนาญการ ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุด  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการการทำงาน นอกจากนี้ได้ให้ความรู้และเทคนิคการค้นหาข้อมูลหนังสือ วารสาร และข้อมูลต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบชั้นเรียนและรูปแบบออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *