กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่  1  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30- 12.00 น. ณ ห้องบริหารจัดการน้ำ (1205)  อาคาร 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีทีมบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รวมทั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา  ได้เข้าร่วมต้อนรับ และแนะนำข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา การวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนอนาคตการทำงานในสายอาชีพที่นักศึกษาเลือกเรียน โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ  พร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่ยังได้ทำความรู้จักกับทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *