คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดมอบรางวัลการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดีเด่น

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดมอบรางวัลการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ตามที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (FTE 3 Minute Progress Report) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น จำนวน 4 ราย ดังนี้

ให้คะแนนโดยประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

>> รางวัล Outstanding presenter ได้รับ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 

นายพรณรงค์ อ่อนชาติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

>> รางวัล Runner-up presenter ได้รับ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 

นายสุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

ผล Vote จากนักศึกษาผู้เข้าฟังการนำเสนอ

>> รางวัล Outstanding presenter ได้รับ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 

นายเอกชัย กกแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ)

>> รางวัล Runner-up presenter ได้รับ เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 

นางสาวสิริมา ยวนเกิด นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยคณะฯ ได้ทำการมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้นักศึกษา ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *