แบนเนอร์
bannerPhuketExpo2028
แบนเนอร์รับสมัคร
img1-01-res
img2-02-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม
TE OpenHouse ประจำปี 2565 ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

TE OpenHouse ประจำปี 2565 ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงาน TE OpenHouse ประจำปี 2565 ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  ได้แก่ Geo Showcase, Geo Fun Games Fun Quizzes, One Piece’…
<< อ่านต่อ >>
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystems”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidi…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย สาขาของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก จัดบรรยายเชิงวิชาการ แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.จตุรงค์ คงแก้ว ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการ ระห…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการ Study Camp on Environmental and Energy Technology ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการ Study Camp on Environmental and Energy Technology ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวขวัญจิรา ใจบุญทา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Study Camp on Environmental an…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรมพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “Biomethanation to treat waste gasses”

กิจกรรมพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “Biomethanation to treat waste gasses”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Biomethanation to treat waste gasses” วิทยากรโดย Mr.Manuel Fachal นักศึกษาระดับปริญญาเอก สังกัด Au…
<< อ่านต่อ >>