u2tPoster
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เก…
<< อ่านต่อ >>
พิธีมอบช็อปให้กับนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

พิธีมอบช็อปให้กับนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบช็อปให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ​ ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษา FOTEC เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564

นักศึกษา FOTEC เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชมรมเพื่อน…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษา ทส. ชมรม FOTEC เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

นักศึกษา ทส. ชมรม FOTEC เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ช…
<< อ่านต่อ >>
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นักศึกษาในรายวิชาการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Protected Areas Management) ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาการจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดการท่องเที่ยวโ…
<< อ่านต่อ >>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับบุคลากรจาก The HABITAT Foundation และคณะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับบุคลากรจาก The HABITAT Foundation และคณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. A.Reza Cockrell, Co-founder and Chaiman ของ The HABITAT Foundation และคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบ…
<< อ่านต่อ >>