คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินสถานภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง” ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินสถานภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง” ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

          คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินสถานภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง” ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

          โครงการดังกล่าวมีบุคลากรสายวิชาการภายในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.จาตุรงค์ คงแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับบทบาทของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ” ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “กระบวนการพื้นฐานของระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร” อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจำแนกระบบนิเวศทางทะเลและการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในทะเล” และเรื่อง “การประเมินสถานภาพและความหลากหลายของระบบนิเวศแนวปะการัง” โดยมีคุณสุขศิริ ชูกลิ่น และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งอีก 2 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ดำมี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเพาะเลี้ยงปะการังของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”

          วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐานของระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร เรียนรู้กระบวนการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต่าง ๆ ในทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเล และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *