คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยผ่านกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ และนำความรู้ในห้องเรียนไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           กิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีด้วยกันทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริยากรณ์ รูปโอ และนางสาวสุดารัตน์ สมจริง เป็นวิทยากร 2) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของรถยนต์ไอพ่น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ และนางสาวสุธิดา อินทร์ศวร เป็นวิทยากร 3)​ กิจกรรมเอ๊ะ ! เท่าไหร่กันนะ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง และนางสาววรนิษฐา เพชรจำนง เป็นวิทยากร และ 4) กิจกรรมนักภูมิศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว และดร.รวี รัตนาคม เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *