กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยคณะฯ จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมแสงและการเกิดภาพ มีรองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร 2) กิจกรรมไขมัน: สบู่ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และคุณจินดา รุ่งโรจน์ศรี เป็นวิทยากร 3) กิจกรรมการสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร และ 4) กิจกรรมความกระด้างของน้ำ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม และคุณทัศนีย์ สามารถ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 3 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *