การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าว มี คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่เลขาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีละ 2 คน รวมถึงศิษย์เก่า จำนวน 2 คน และผู้ใช้บัณฑิตอีก 2 คน เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *