คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยมีดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบูกิตตาโฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การลงนามข้อตกลงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในทุกช่วงชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทะเล พร้อมร่วมปกป้อง อนุรักษ์ เห็นคุณค่า และใช้ประโยชน์ทางทะเลของทะเลไทยอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต่อการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการร่วมนิเทศทางการศึกษา เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึง บูรณาการ การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *