คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานวัด ณ สำนักสงฆ์เกาะเคี่ยม โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิสงขลานครินทร์ เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท และโครงการสิงห์อาสา พาน้องทำดี (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด) ได้สนับสนุนงบจำนวนเงิน 16,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ บริเวณหน้าเมรุของสำนักสงฆ์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นดินทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา โดยได้นำงบประมาณไปจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 12 คิว โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และในระหว่างการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากชาวบ้านเกาะเคี่ยมและคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันสมทบได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน  19,560 บาท ทำให้สามารถจัดชื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 คิว รวมได้รับคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อปูในพื้นที่จำนวน 20 คิว ทำให้สามารถเทคอนกรีตได้เต็มพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ และส่วนที่เหลือมอบให้ทางสำนักสงฆ์ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาต่อไป  ชึ่งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป… 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *