โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและการจัดทำแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและการจัดทำแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและการจัดทำแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AERIC ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *