คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร) ณ ห้องบริหารจัดการน้ำ 1205 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรสายอำนวยการเข้าร่วมทั้งหมด 14 คน มีทั้งหมด 5 กลุ่ม 5 งานวิจัยสถาบัน โดยมีผู้บริหารเข้าฟังทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และรองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *