นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young Southeast Asian Leaders Initiative] Smart Cities Regional Workshop 2021

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young Southeast Asian Leaders Initiative] Smart Cities Regional Workshop 2021

นางสาวพณรนัรช์ สนธิวานิช นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จันทินี บุญชัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วม workshop ระดับ ASEAN ชื่อว่า YSEALI [Young Southeast Asian Leaders Initiative] Smart Cities Regional Workshop 2021 กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 และเมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและสมาชิกในทีมได้มีการ Pitching Project ชื่อว่า “OpenCityForum” โดยนำเสนอด้าน Civil&Society  Platform เพื่อให้ประชาชนใช้platformดังกล่าวแจ้งปัญหาในชุมชนของตนเองที่พบเจอในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและปลูกจิตสำนึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุน 2500 USD ในการดำเนินงานในจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ใน ASEAN ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *